חזרה לדף ראשי
הדף אינו עולה.
תתכן אחת מהבעיות הבאות:
1. לא עבדתם זמן מה במערכת
2. קיימת חסימה כלשהי
3. קיימת בעיה בשרת האינטרנט שלכם

הצעות לטיפול בבעיה
1. בצעו בדיקה להתאמת המחשב שלכם למערכת בדף הכניסה.
2. נסו להכנס שנית.
3. אפשרו כניסת חלונות צפים popups
4. הוסיפו את הכתובת של האתר לאתרים המהימנים
5. אם מופעלת אצלכם תוכנה לסינון אתרים, פנו לספק שיוסיף את האתר לרשימת האתרים המוגנים.
6. אם התופעה חוזרת למרות שבצעתם את ההמלצות,
פנו אלינו לתמיכה טכנית. טלפון לפנייה 097667955 כל יום בין 8:30 – 17:00